Skip to main content

21112 — Fabricació de pasta de paper a partir de fibra regenerada

    Aquesta subclasse comprèn:

    • La fabricació de pasta de paper a partir de papers usats després d'eliminar la tinta o de restes de tèxtils o altres materials.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.