Skip to main content

24110 — Fabricació de gasos industrials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de gasos industrials o mèdics liquats o comprimits:
   • Gasos elementals.
   • Aire líquid o comprimit.
   • Gasos refrigerants.
   • Mescles de gasos industrials.
   • Gasos inerts, com ara diòxid de carboni.
   • Gasos aïllants.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La producció de glaç sec o neu carbònica.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'extracció de metà, età, butà o propà (vegeu 11.100).
  • La fabricació de gasos combustibles com ara età, butà o propà en refineries de petroli (vegeu 23.200).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  24110 Fabricació de gasos industrials
  Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
  Code Description
  24110 Fabricación de gases industriales