Skip to main content

242 — Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics

    Short tag proposal

    Fabricació plaguicides i altres agroquímics

    Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

    08 Productes químics (excepte productes farmacèutics)