Skip to main content

243 — Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics

    Short tag proposal

    Fabricació pintures, vernissos i tintes impremta

    Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

    08 Productes químics (excepte productes farmacèutics)