Skip to main content

247 — Fabricació de fibres artificials i sintètiques

    Short tag proposal

    Fabricació fibres artificials i sintètiques

    Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

    08 Productes químics (excepte productes farmacèutics)