Skip to main content

27212 — Producció d'accessoris de tubs de ferro

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'accessoris de ferro fos, de ferro mal·leable i no mal·leable i de juntes d'acer.
  • La fabricació d'accessoris de tubs de ferro en acer emmotllat.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  27212 Producció d'accessoris de tubs de ferro