Skip to main content

Aquest grup comprèn:

  • La fabricació per compte d'altri de productes acabats i semiacabats de foses segons les especificacions del contractista.

Aquest grup no comprèn:

  • La fabricació de productes acabats de fosa (venuts per catàlegs) com ara tubs i articles similars (vegeu 27.21), calderes i radiadors (vegeu 28.2 i 28.3), articles metàl·lics per a la llar (vegeu 28.75), etc.
  • La fosa realitzada en relació amb la fabricació de productes metàl·lics (vegeu les divisions del 27 al 36).

Short tag proposal

Fosa de metalls

Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description
275 Fosa de metalls
Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
Code Description
275 Fundición de metales
Correspondence with NACE-REV.1.1 (ca)
Code Description
275 Fosa de metalls
Correspondence with CCAE-2009 (ca)
Code Description Partitions
245 Fosa de metalls 2