Skip to main content

28621 — Fabricació d'eines manuals

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'eines manuals, com ara tenalles, martells, tornavisos, etc.
  • La fabricació de pales, aixadelles, rastells, etc. per a usos agrícoles.
  • La fabricació de serres i fulles serrades manuals no mecàniques.
  • La fabricació d'estris intercanviables per a eines de mà no mecàniques: broques, punxons.
  • La fabricació d'eines de ferrer: fargues, encluses, etc.
  • La fabricació de cargols de banc i abraçadores, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  28621 Fabricació d'eines manuals
  Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
  Code Description
  28621 Fabricación de herramientas manuales