Skip to main content

72210 — Edició de programes informàtics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La creació, producció, subministrament i documentació de programes informàtics no fets a mida per a usuaris generals.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
  Code Description
  72210 Edición de programas informáticos