Skip to main content

323 — Indústries del cuir i productes de cuir i succedanis del cuir i pells, llevat de calçat i altres confeccions tèxtils