Skip to main content

1320 — Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.