Skip to main content

1421 — Extracció de minerals per a la fabricació d'adobs i productes químics

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.