Skip to main content

2422 — Fabricació de pintures, vernissos i productes de revestiments similars, tintes d'impremta i màstics

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.