Skip to main content

2913 — Fabricació de coixinets, engranatges, trens d'engranatge i peces de transmissió

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.