Skip to main content

4020 — Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per canonades

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.