Skip to main content

6519 — Altres tipus de mediació monetària

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
    Code Description
    6512 Altres tipus de mediació monetària