Skip to main content

8519 — Altres activitats relacionades amb la salut humana

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
    Code Description
    8514 Altres activitats sanitàries