Skip to main content

3313 — Fabricació d'equips de control per a processos industrials

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    3851 Fabricació de material medicoquirúrgic