Skip to main content

3430 — Fabricació de parts, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    3843 Construcció de vehicles automòbils