Skip to main content

021 — Explotació de bestiar boví

  Pasturatge, cria, recria i explotació en general de bestiar boví (bous, vaques, etc.).

  S'hi inclou la producció de llet crua de vaca i el seu tractament per a l'explotació, en cas que no fos possible classificar separadament ambdues activitats.

  Descendants
  Code Description
  0210 Explotació de bestiar boví
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  012 Producció ramadera 5
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  01 Agricultura i caça
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  111 Producció agropecuària