Skip to main content

022 — Explotació de bestiar oví i cabrum

  Pasturatge, cria, recria i explotació en general del bestiar oví i cabrum.

  S'hi inclou la producció de llana bruta, de llet crua d'ovella i cabra, i també el tractament d'aquests productes per a la seva explotació, en cas que no fos possible classificar separadament la seva producció i el seu tractament.

  Descendants
  Code Description
  0220 Explotació de bestiar oví i cabrum
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  012 Producció ramadera 5
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  01 Agricultura i caça
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  111 Producció agropecuària