Skip to main content

052 — Explotació forestal

  Explotació de tales, és a dir, l'enderrocament d'arbres i la transformació en troncs escalabornats, bigues, fusta escairada, fusta tallada i fusta en brut, realitzada en unitats forestals com ara els campaments de llenyataires.

  S'hi inclou el tragí i el transport de fusta (en carretó, rais, etc.) fins al punt de lliurament a una altra unitat, i també la construcció de camins forestals.

  No s'hi inclou les unitat dedicades al transport de fusta que no realitzen cap treball de tala (divisió 7), ni tampoc els treballs d'explotació forestal que no puguin classificar-se separadament, relacionats de manera directa amb el funcionament de serradores (461), fàbriques de pasta de paper (471) i unitats de comerç de fusta (616.3).

  Descendants
  Code Description
  0520 Explotació forestal
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  02 Silvicultura
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  122 Extracció de fusta