Skip to main content

224 — Producció i primera transformació de metalls no fèrrics

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    05 Minerals i 1a. transformació del metall