Skip to main content

234 — Extracció de pirites i sofre

  Extracció de sofre natural, minerals de sofre i pirites; també la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., que es realitza conjuntament amb l'extracció.

  No s'hi inclou la mòlta, la trituració, la polvorització, etc., d'aquests minerals realitzada per unitats que no efectuen l'extracció (agrupació 25).

  Descendants
  Code Description
  2340 Extracció de pirites i sofre
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  2391 Extracció de sofre i de pirites
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  290 Extracció d'altres minerals

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  06 Minerals no metàl·lics ni energètics