Skip to main content

255 — Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    12 Química de consum final