Skip to main content

3150 — Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-52 (ca)
    Code Description Partitions
    354 Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura 6