Skip to main content

346 — Fabricació de llums i material d'enllumenat

  Fabricació de bombetes, tubs, projectors, fars i làmpades d'incandescència, de fluorescència, d'arc, de gas neó, de vapor de mercuri i de sodi, de flash, de llum ultraviolada i infraroja; fabricació d'electrodes i altres productes de carbó i grafit per a usos elèctrics; i també fabricació d'altre material d'enllumenat i accessoris (tubs aïllants per a conducció de cables i fils elèctrics, borns, dispositius de connexió, endolls, etc.).

  Descendants
  Code Description
  3460 Fabricació de llums i material d'enllumenat
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  347 Fabricació de llums i material d'enllumenat

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  17 Material elèctric