Skip to main content

436 — Acabament de tèxtils

  Blanqueig, tenyiment, estampació, aprest i altres acabats de tèxtils, quan aquesta activitat pugui classificar-se separadament de la fabricació dels esmentats tèxtils.

  No s'hi inclou la impregnació de tèxtils (437.2).

  Descendants
  Code Description
  4360 Acabament de tèxtils
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  173 Acabament de tèxtils
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  437 Acabament de tèxtils
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  321 Fabricació de tèxtils

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  32 Acabats tèxtils, catifes i altres