Skip to main content

467 — Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.

    Fabricació d'articles de jonc, vímet, canya, palma, etc., cistelleria i altres articles trenats; escombres, plomalls, raspalls de tota mena, brotxes, pinzells, etc.

    No s'hi inclou la fabricació de mobles de jonc, vímet i canya (468.3).

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    35 Fusta, suro i mobles de fusta