Skip to main content

501 — Edificació i obres públiques (sense predomini) . Demolició

  Construcció d'habitatges i altres edificis i immobles (oficines, hotels, escoles, hospitals, teatres, edificis i plantes industrials i agrícoles, etc.), i també la construcció de ciments, carcasses, estructures, cobertes, xemeneies i forns per a immobles, obres d'impermeabilització, reparació i conservació de façanes, bastimentades i altres activitats de la construcció d'immobles.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  451 Preparació d'obres 4
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  500 Construcció