Skip to main content

629 — Comerç a l'engròs d'altres productes de recuperació NCAA

    Comerç a l'engròs de productes de resuperació no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Recuperació de productes" (62), com ara papers i periòdics usats, rebuigs de cartó, draps usats, residus de vidre i rebuigs diversos.

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    610 Comerç a l'engròs