Skip to main content

634 — Intermediaris del comerç de maquinària, material i vehicles

    Intervenen com a intermediaris en el comerç de les màquines, equips i material per a la indústria, el comerç, la navegació i l'agricultura, i del comerç de màquines, equips i material d'oficina i vehicles, bicicletes i motocicletes i els seus accessoris.

    No s'hi inclou els intermediaris del comerç de mobles d'oficina (635).

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    610 Comerç a l'engròs