Skip to main content

6428 — Comerç al detall de productes tèxtils i de cuir (sense predomini)

  Comerç al detall de tots o part dels productes tèxtils i/o de cuir especificat en els subgrups 642.1, 2, 3, 4, i 5 (boutiques, etc.).

  No s'hi inclou els grans magatzems (648.3), ni els economats i cooperatives de consum (648.2).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  611 Comerç a l'engròs 87