Skip to main content

672 — Reparació de vehicles automòbils, motocicletes i bicicletes

  Reparació i manteniment d'automòbils, camions, autobusos, automòbils d'usos especials, remolcs, xassissos, carrosseries, motocicletes i bicicletes efectuats per tallers independents.

  S'hi inclou els tallers de rentatge i greixatge.

  No s'hi inclou les estacions de servei (646), ni el recautxutatge i reparació de cobertes (481.2).

  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  951 Serveis de reparacions ncaa