Skip to main content

753 — Activitats afins al transport aeri (explotació d'aeroports, etc.)

  Transport aeri, sense efectuar transport de persones o mercaderies, com ara l'explotació d'aeroports i aeròdroms civils (públics i privats), radiofars i estacions de radar, centres de control de rutes aèries i de la circulació aèria, etc.

  No s'hi inclou el dipòsit i emmagatzematge de mercaderies (754), les agències de viatges (755), els intermediaris del transport (756), els clubs de vol a vela (968), ni les escoles de formació de pilots (936).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  632 Altres activitats afins al transport 4
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  719 Serveis afins als transports