Skip to main content

823 — Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, etc.)

    Entitats asseguradores corporatives alienes al règim especial de la Seguretat Social, com ara mutualitats laborals, caixes de pensions, mutualitats, germandats i altres previsores de funcionaris, de col·legis professionals i d'altres associacions o corporacions.

    No s'hi inclou les assegurances socials obligatòries (917).

    Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
    Code Description
    820 Assegurances