Skip to main content

Serveis de publicitat a les empreses i organismes mitjançant anuncis, cartells, fullets, pel·lícules publicitàries, etc. Aquesta publicitat pot ser propaganda per premsa, ràdio, televisió, publicitat aèria o altres mitjans. Es classifiquen aquí les agències de publicitat, la decoració publicitària (aparadoristes, etc.), redacció de textos publicitaris, creadors artístics de publicitat, la distribució de propaganda comercial, l'estudi i preparació de campanyes publicitàries i altres serveis independents de publicitat.

No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organisme, que es consideraran com a unitats administratives i es classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o organisme del qual depenen.

Descendants
Code Description
8440 Publicitat
Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description
744 Publicitat
Correspondence with NACE-70 (ca)
Code Description
838 Publicitat