Skip to main content

Serveis d'administració de justícia (Tribunal Suprem, tribunals, audiències , jutjats, jutges de pau, establiments penitenciaris, institucions de reeducació de menors delinqüents, escoles i hospitals de presons i els serveis administratius directament dependents dels tribunals i la Magistratura del Treball) No s'hi inclou el Ministeri de Justícia (911) ni els tribunals militars ( 916).

Descendants
Code Description
9140 Justícia
Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description Partitions
752 Prestació pública de serveis a la comunitat en general 6
Correspondence with NACE-70 (ca)
Code Description
912 Justícia
Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
Code Description
910 Administració pública i defensa