Skip to main content

92 — Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars

  Short tag proposal

  Sanejament de vies públiques, neteja i similars

  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  92 Serveis de sanejament i similars

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  24 Altres serveis prestats a la col·lectivitat