Skip to main content

943 — Consultoris de metges (serveis destinats a la venda)

  Consultoris particulars de metges, ja siguin de medicina general o especialitstes, inclosos els estomatòlegs però no els odontòlegs.

  No s'hi inclou els consultoris odontològics (944).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  851 Activitats sanitàries 6
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  953 Consultes de metges