Skip to main content

961 — Producció de pel·lícules cinematogràfiques

  Finançament, direcció comercial i econòmica i producció de pel·lícules cinematogràfiques, des del rodatge fins a la mescla (sincronització del so i la imatge).

  No s'hi inclou els laboratoris cinematogràfics que s'encarreguen de l'elaboració del primer negatiu (còpia zero) i els treballs ulteriors (493) , la producció de pel·lícules publicitàries (844), la distribució de pel·lícules cinematogràfiques (962), ni la contractació d'actors (969).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  921 Activitats cinematogràfiques i de vídeo 3
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  971 Producció de pel·lícules cinematogràfiques