Skip to main content

9681 — Instal·lacions i organismes esportius (serveis de les administracions públiques no destinats a la venda)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-52 (ca)
    Code Description Partitions
    833 Altres serveis d'esbargiment 9