Skip to main content

140 — Extracció i transformació de minerals radioactius

    Fases diferents de cicle d'elaboració d'elements físsils i fèrtils per a la indústria de combustibles nuclears; des de l'extracció dels minerals fins a l'obtenció dels elements combustibles: extracció, preconcentració, concentració química i refinació d'urani i de tori; enriquiment de l'urani en isòtop 235; producció de plutoni i d'urani 233 per mitjà del tractament de combustibles irradiats, preparació de combustibles nuclears i fabricació d'elements combustibles.

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    01 Carbó, petroli i gas