Skip to main content

915 — Ordre públic i seguretat

  Serveis d'ordre públic i seguretat de l'Administració central, provincial i municipal i de les institucions que asseguren la protecció de la població civil i els serveis adminstratius que en depenen.

  No s'hi inclou les forces armades (916).

  Descendants
  Code Description
  9150 Ordre públic i seguretat
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  752 Prestació pública de serveis a la comunitat en general 6
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  913 Seguretat interior i ordre públic
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  910 Administració pública i defensa