Skip to main content

1*8494 — Serveis de custòdia, seguretat i protecció

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74602 Vigilància, protecció i seguretat 2