Skip to main content

2*8710 — Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs de la xarxa comercial de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat (llevat dels classificats en el grup 855)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    92712 Loteries i apostes 5