Skip to main content

2*8990 — Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74843 Altres activitats empresarials 22