Skip to main content

1330 — Extracció de pissarres bituminoses

    Descendants
    Code Description
    13300 Extracció de pissarres bituminoses