Skip to main content

274 — Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics

    Heading of aggregated item 4 grups industrials to which it belongs

    1 Indústries de béns intermedis

    Heading of aggregated item 5 grups industrials to which it belongs

    2 Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia