Skip to main content

364 — Fabricació d'articles d'esport

  Descendants
  Code Description
  3640 Fabricació d'articles d'esport
  Correspondence with CIIU-REV.3 (ca)
  Code Description
  369 Indústries manufactureres ncaa

  Heading of aggregated item 4 grups industrials to which it belongs

  4 Indústries de béns de consum no durador

  Heading of aggregated item 5 grups industrials to which it belongs

  5 Indústries de béns de consum no durador